Technologie

Zalety

 • Brak konieczności zrywania istniejących warstw pokrycia.
 • Brak ryzyka związanego z użyciem ognia i elektronarzędzi (aplikacja prostymi narzędziami ręcznymi).
 • Całkowita renowacja lub konserwacja istniejącego pokrycia z papy, przywrócenie pierwotnych właściwości.
 • Nowe, bezspoinowe pokrycie dachu (skuteczna niwelacja słabych punktów pokrycia dachowego).
 • Niewielkie obciążenie konstrukcji dachu (do 75% mniejsze obciążenie w porównaniu z technologiami tradycyjnymi remontów dachów).
 • Ochrona przed promieniowaniem UV warstw pokrycia dachowego, a w okresie letnim obniżenie temperatury pomieszczeń pod dachem (technologie KETZ Silver).
 • Faktura uzyskanego pokrycia ułatwia utrzymanie dachu w czystości, a niejednokrotnie umożliwia samoistne oczyszczanie podczas ulewnych deszczów itd.
 • Niskie koszty eksploatacji, doraźnych napraw oraz kolejnych konserwacji.
 • Wysoce estetyczny wygląd dachu!

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C.
  Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
 • ul. Pułkownika Dąbka 8
  30-732 Kraków
 • tel./fax 012 653 40 45
 • ketz@ketz.pl
Informacja o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „KETZ” s.c. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych, ul. Pułk. Dąbka 8, 30-732 Kraków.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowe „KETZ” s.c. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miała miejsce ostatnia umowa sprzedaży.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie uprawnione podmioty w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących  przepisach prawnych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez administratora przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Do danych osobowych przechowywanych przez administratora przysługuje Pani/Panu dostęp oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.