Technologie

Zalety

 • Brak konieczności zrywania istniejących warstw pokrycia.
 • Brak ryzyka związanego z użyciem ognia i elektronarzędzi (aplikacja prostymi narzędziami ręcznymi).
 • Całkowita renowacja lub konserwacja istniejącego pokrycia z papy, przywrócenie pierwotnych właściwości.
 • Nowe, bezspoinowe pokrycie dachu (skuteczna niwelacja słabych punktów pokrycia dachowego).
 • Niewielkie obciążenie konstrukcji dachu (do 75% mniejsze obciążenie w porównaniu z technologiami tradycyjnymi remontów dachów).
 • Ochrona przed promieniowaniem UV warstw pokrycia dachowego, a w okresie letnim obniżenie temperatury pomieszczeń pod dachem (technologie KETZ Silver).
 • Faktura uzyskanego pokrycia ułatwia utrzymanie dachu w czystości, a niejednokrotnie umożliwia samoistne oczyszczanie podczas ulewnych deszczów itd.
 • Niskie koszty eksploatacji, doraźnych napraw oraz kolejnych konserwacji.
 • Wysoce estetyczny wygląd dachu!

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C.
  Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
 • ul. Pułkownika Dąbka 8
  30-732 Kraków
 • tel./fax 012 653 40 45
 • ketz@ketz.pl