Hydroizolacjefundamentów

LN-4 Foundation

 • podstawowy materiał bitumiczny do paroizolacji i hydroizolacji poniżej poziomu gruntu
 • uszczelnia podłoża poprzez wnikanie w ich strukturę,
 • wodoszczelny,
 • odporny na działanie kwasów i zasad,
 • chroni metale przed korozją i rdzą.

EF-400 Latex Modified Waterproofing

 • najwyższej jakości emulsja asfaltowa modyfikowana lateksem, przeznaczona do wykonywania paroizolacji i hydroizolacji,
 • charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością minimum 800%), którą zachowuje nawet do bardzo niskich temperatur (-23°C)!!
 • odporny na działanie kwasów i zasad,
 • odporna na działanie grzybów, glonów i bakterii.

LN-4 Foundation

 • Czas schnięcia wynosi 8 godzin dla każdej warstwy.
 • W zależności od warunków atmosferycznych oraz grubości powłok czas ten może ulec wydłużeniu.wnikanie w ich strukturę,
 • Nie należy zasypywać wykopu lub nakładać kolejnych warstw przed upływem podanego czasu schnięcia.

EF-400 Latex Modified Waterproofing

 • Czas schnięcia wynosi od 4 – 24 godzin dla każdej warstwy.
 • Przed upływem podanego czasu schnięcia nie należy nakładać kolejnych warstw, zasypywać wykopu oraz należy chronić powłokę przed zamarznięciem i zamoknięciem.

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C.
  Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
 • ul. Pułkownika Dąbka 8
  30-732 Kraków
 • tel./fax 012 653 40 45
 • ketz@ketz.pl
Informacja o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „KETZ” s.c. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych, ul. Pułk. Dąbka 8, 30-732 Kraków.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowe „KETZ” s.c. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miała miejsce ostatnia umowa sprzedaży.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie uprawnione podmioty w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących  przepisach prawnych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez administratora przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Do danych osobowych przechowywanych przez administratora przysługuje Pani/Panu dostęp oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.