Naprawy awaryjne i systemowe papy

na pokryciu z papy:

 • pęknięcia papy spowodowane utratą elastyczności lub klawiszowaniem stropu,
 • odspojenia pasów papy na zgrzewach,
 • odspojenia papy od murów ogniowych, kominów, obróbek blacharskich itp.,

na pokryciu z blachy dachowej lub obróbkach blacharskich (okapy, kołnierze):

 • ubytki spowodowane korozją,
 • nieszczelne punkty montażu (wkręty farmerskie itp.),
 • odgięcie blachy na felcach lub składaniu,

Odwodnienia:

 • nieszczelne łączenia rynien i rur spustowych,
 • niedostatecznie doszczelnione przyłącza pokrycia dachowego do wpustów i przelewów,

inne elementy dachu:

 • nieszczelne punkty montażu anten i masztów,
 • nieszczelne punkty przejść elementów instalacji przez strop (np. wywiewek wentylacyjnych, przewodów klimatyzacji),
 • pęknięcia murów ogniowych lub ścian kominów.
 
 • uszczelnić i wypełnić pęknięcia i ubytki papy, pęknięcia ścian i murów,
 • uszczelnić i skleić odspojone fragmenty papy,ementów instalacji przez strop (np. wywiewek wentylacyjnych, przewodów klimatyzacji),
 • uszczelnić i skleić rynny, blachy dachowe i obróbki blacharskie na łączeniach i ubytkach,
 • prewencyjnym,
 • wykończeniowym (po ułożeniu nowego pokrycia dachowego),
 • przygotowania przed wykonaniem konserwacji lub renowacji w technologiach KETZ.
 • przyłącza kominów,
 • wywiewki kanalizacyjne,
 • wyłazy , świetliki,
 • attyki,
 • elementy nadbudowy /szyby windowe itp./,
 • systemy klimatyzacji i wentylacji,
 • konstrukcje masztów przekaźnikowych,
 • pasy nadrynnowe,
 • łączenia obróbek blacharskich,
 • przyłącza papy do obróbek blacharskich, ogniomurów, ścian, kominów,
 • wpusty odpływowe,
 • inne nieciągłości pokrycia dachowego.

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C.
  Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
 • ul. Pułkownika Dąbka 8
  30-732 Kraków
 • tel./fax 012 653 40 45
 • ketz@ketz.pl