LN - 4 Izolacja asfaltowa

LN - 4 Izolacja asfaltowa

Zabezpieczenie przed wodą gruntową.
Jest to produkt do wykonywania paroizolacji i hydroizolacji poniżej poziomu gruntu w miejscach, gdzie woda gruntowa może powodować szkody lub wnikać do obniżonych pomieszczeń. Stosowany na podłożach betonowych i ceglanych uszczelnia je poprzez wnikanie w ich strukturę. Jest wodoszczelny oraz odporny na działanie kwasów i zasad. Zaaplikowany na metale, chroni je przed korozją i rdzą.

  • Wykonywanie powłok ochronnych pokryć bezspoinowych – w technologii KETZ lub innej.
  • Ochrona pokryć dachowych papowych, asfaltowych przed promieniowaniem UV.
  • Wykonywanie antykorozyjnych powłok na dachach metalowych.
  • Wykonywanie wymalowań zewnętrznych konstrukcji metalowych, zbiorników, budowli itp.
Opakowaniawiadra 18.9 l
Warunki atmosferycznepogoda bezdeszczowa, temperatura powyżej 15oC (zalecana)
Podłożabeton, cegła, stal
Przygotowanieoczyszczenie, osuszenie i uszczelnienie podłoża
Narzędziapędzel
Zużycie2 warstwy po 0.8 l/m2
Czas schnięcia8 – 24 godzin każda warstwa
Warianty-
Zabezpieczenie wykonanych warstwpo wyschnięciu ochronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. folią kubełkową, warstwą styropianu)
Czyszczenienarzędzi – rozpuszczalnikiem, rąk – pastą BHP
  • Wysokiej jakości asfalt upłynniony rozpuszczalnikiem.
  • Uszczelnia podłoża poprzez wnikanie w ich strukturę.
  • Odporna na kwasy i zasady, występujące w typowych stężeniach w glebie.
  • Elastyczna, nie twardnieje i nie pęka w normalnych warunkach użytkowania.