technologie firmy ketz®

Konserwacje i renowacje dachów płaskich

Technologie remontów dachów płaskich polegają na pokryciu istniejącej nawierzchni powłokami bitumicznymi, których celem jest jej ochrona przed starzeniem atmosferycznym i przywrócenie utraconych właściwości.

System uszczelnień

Uszczelnienia miejscowe dachu wykonuje się poprzez aplikację gęstej masy asfaltowej KETZ® MP-51 z opcjonalnym wzmocnieniem zbrojącą siatką poliestrową KETZ®

dachy renowacja KETZ MINERAL

KETZ® Mineral – Konserwacja papy z wykończeniem posypką

Konserwacja papy to zabieg mający na celu zabezpieczenie powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym, a dzięki temu wydłużenie jego żywotności.

kominy silver papa mineral

KETZ® Laminat Mineral Renowacja papy z wykończeniem posypką

Renowacja papy to zabieg mający na celu odtworzenie pierwotnych właściwości papy. Wykończenie Posypką Dekarską KETZ® zapewnia podstawową ochronę.

konserwacja papy masa asfaltowo-aluminiowa

KETZ® Silver – Konserwacja papy z wykończeniem masą asfaltowo-aluminiową

Konserwacja papy to zabieg mający na celu zabezpieczenie powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym i dzięki temu wydłużenie jego żywotności.

KETZ Laminat Silver

KETZ® Laminat Silver Renowacja papy z wykończeniem asfaltowo-aluminiowym

Renowacja papy to zabieg mający na celu odtworzenie pierwotnych właściwości papy. Wykończenie masą asfaltowo-aluminiową zapewnia najlepszą dostępną ochronę.

Montaż kominków wentylacji biernej

Kominki wentylacji biernej należy zamontować na istniejącym wielowarstwowym, zawilgoconym pokryciu dachowym.

system powlok kominowych

System powłok kominowych

Ochrona przed nasiąkaniem wodą opadową i wilgocią z powietrza, oraz przed degradującym wpływem promieniowania słonecznego.

Konserwacja konstrukcji blaszanych

Konserwacja konstrukcji blaszanych

Ochrona przed korozją, doszczelnienie newralgicznych punktów narażonych na powstawanie przecieków, ochrona przed degradującym wpływem promieniowania słonecznego.

hydroizolacje - ochrona przed zawilgoceniem

Hydroizolacje

Hydroizolacje stosowane są praktycznie w każdym budynku, w celu jego ochrony przed zawilgoceniem oraz destrukcyjnymi skutkami wynikającymi z działania wody na materiały budowlane.

bezspoinowa hydroizolacja budynkow hydroizolacja fundamentow

Hydroizolacja fundamentów

Wypełnienie ubytków, uszczelnienie szczelin w podłożu cementowym lub ceglanym, łączenie płyt betonowych, ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

hydroizolacja tarasy KETZ EF – 400

Hydroizolacja tarasów

Wykonywanie wylewki spadkowej, uszczelnianie wylewki ze ścianą, łączenie płyty konstrukcyjnej, naniesienie powłoki asfaltowej, wykonywanie nawieżchni użytkowej.

Produkty do remontu, uszczelnień oraz hydroizolacji dachów