chevron_rightZabiegi konserwacyjne i renowacyjne

Konserwacja papy – zabieg mający na celu zabezpieczenie powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym, a przez to wydłużenie jego żywotności,
Renowacja papy
– zabieg mający na celu odtworzenie pierwotnych właściwości papy,
Remont mieszany – zabieg zakładający, że większość (85%) istniejącego pokrycia dachowego jest w stanie dobrym i wymaga jedynie konserwacji, natomiast pozostała część (15%) jest w stanie wymagającym renowacji. 

chevron_rightCechy i zalety zabiegów

  • Brak konieczności zrywania istniejących warstw pokrycia
  • Brak ryzyka związanego z użyciem ognia, aplikacja prostymi narzędziami ręcznymi
  • Bezspoinowe pokrycie dachu (skuteczna niwelacja słabych punktów pokrycia dachowego)
  • Niewielkie obciążenie konstrukcji dachu (do 75% mniejsze obciążenie w porównaniu z tradycyjnymi technologiami remontów dachów)
  • Ochrona przed promieniowaniem UV warstw pokrycia dachowego, a w okresie letnim obniżenie temperatury pomieszczeń pod dachem (technologie KETZ® Silver)
  • Niskie koszty eksploatacji, doraźnych napraw oraz kolejnych konserwacji
  • Wysoce estetyczny wygląd dachu
Konserwacje i renowacje dachow plaskich
konserwacja papy masa asfaltowo-aluminiowa