chevron_rightZasady obowiązujące przy rozmieszczaniu kominków wentylacji biernej

W istniejącym pokryciu montuje się kominki wentylacji biernej w liczbie około 1 szt/40 m2 połaci dachowej w szczytowej części dachu. Aby właściwie rozmieścić kominki wentylacyjne należy pamiętać o następujących prawach i zasadach:

 • Wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry czyli w kierunku kalenicy.
 • Kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1.0 m od kominów, murków ogniowych, świetlików, dużych deflektorów i innych elementów nadbudowy dachu.
 • Obszar działania kominka to powierzchnia:

                  – bez warstwy termoizolacyjnej do 40 m2
                  – promień działania wynosi więc do 3.5 m,
                  – z warstwą termoizolacyjną niepolistyrenową do 65 m2 promień działania wynosi więc do 4.5 m.

 • Obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.

Postępujemy analogicznie jak w poprzednim przykładzie, z tym, że otwór wiercimy także przez warstwę termoizolacyjną. Jeżeli termoizolacja nie jest wykonana z twardego materiału (np. styropianu dachowego) lub jej grubość wynosi ponad 10 cm, do otworu wstawiamy łącznik. Jest to rura np. z PCV, (może być kanalizacyjna) o średnicy takiej, aby zmieściła się do rury kominka wentylacyjnego oraz długości takiej, aby wystawała ok. 5 cm ponad powierzchnię dachu. Rurę tę należy sperforować, czyli gęsto ponacinać piłką, tworząc otwory szczelinowe lub nawiercić, tworząc otwory okrągłe.

chevron_rightSposób montażu kominka wentylacji biernej na dachu bez ocieplenia

 • Wywiercić lub wyciąć otwór o średnicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy, aż do betonu.
 • Nałożyć na kryzę kominka wentylacyjnego (płaski element kominka) od strony przylegającej do dachu warstwę uszczelniacza dekarskiego Wet&Dry Roof Cement o grubości ok. 5 – 7 mm. Masę nakładamy na obwodzie kryzy pasem o szer. ok. 5 cm.
 • Ustawić kominek osiowo do wyciętego otworu. Docisnąć kryzę do podłoża, aż masa wyjdzie spoza niej. Jeżeli masa nie daje się wycisnąć to znaczy, że została nałożona w zbyt małej ilości.
 • W kawałku papy podkładowej o wym. 50×50 cm wyciąć centralnie okrągły otwór o zewnętrznej średnicy rury kominka, mierzonej u jego nasady.
 • Cały kawałek papy smarujemy Wet&Dry Roof Cement warstwą grubości ok. 3 – 5 mm, nakładamy przez rurę kominka i dokładnie dociskamy do podłoża.
 • Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa, uszczelniamy Wet&Dry Roof Cement.
 • Krawędzie zewnętrzne łaty papowej stabilizującej kominek uszczelniamy w układzie masa + siatka + masa.