chevron_rightProdukty do hydroizolacji KETZ®

LN-4
Foundation
EF-400
Latex Modified Waterproofing
Cechy i zalety• podstawowy materiał bitumiczny do paroizolacji i hydroizolacji poni- żej poziomu gruntu,
• uszczelnia podłoża poprzez wnika- nie w ich strukturę,
• wodoszczelny,
• odporny na działanie kwasów
i zasad,
• chroni metale przed korozją i rdzą.
• wysokiej jakości emulsja asfaltowa,
• elastyczność minimum 800%,
• zachowuje elastyczność do temperatur poniżej -23oC,
• odporna na kwasy i zasady występujące w typowych stężeniach w glebie,
• odporna na działalność bakterii, grzybów i glonów,
• odporna na ciśnienie hydrostatyczne 14 kPa.
Zastosowania• lekka hydroizolacja konstrukcji pod powierzchnią gruntu
• antykorozja konstrukcji stalowych pod powierzchnią gruntu
• hydroizolacja fundamentów
• hydroizolacja tarasów, balkonów
Typ podłoża• beton/cement
• cegła
• stal
• beton/cement
• cegła
• stal
• bitum

chevron_rightSposób zastosowania

LN-4
Foundation
EF-400
Latex Modified Waterproofing
Przygotowanie podłożaOczyszczone, uszczelnione, suche.Oczyszczone, uszczelnione, suche lub matowo wilgotne.
GruntRozpuszczalnikowy, bitumicznyWoda

LN-4
Foundation
EF-400
Latex Modified Waterproofing
Zużycie2 warstwy po 0.8 l/m2
3 warstwy na łączeniach płyt żelbetowych
2 warstwy po 0.8 l/m2
3 warstwy na łączeniach płyt żelbetowych
Czas stabilizacji8 – 24 godzin - każda warstwa4 – 24 godzin - każda warstwa;
w tym czasie chronić przed zmyciem i zamarznięciem
Po stabilizacjiOchronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (folia kubełkowa, styropian) i zasypać ziemią, najpóźniej 10 dni po aplikacji.Przykryć kolejnymi warstwami budowlanymi (posadzka betonowa, posadzka z płytek gresowych) w ciągu 10 dni po aplikacji.

  • podłoże oczyść z wszelkich luźnych materiałów i zagruntuj, jeśli wciąż się pyli lub jest słabo związane,
  • porosty, mchy itp. usuń mechanicznie i miejsca te pokryj preparatami do ich likwidacji,
  • kawerny zaszpachluj używając uszczelniacza asfaltowego na mokre i suche powierzchnie – KETZ® MP-51,
  • naroża, elementy łączeń („szwy”) itp. równieżnależy uszczelnić materiałem MP-51,
  • produkty aplikuj przy pomocy pędzla, szczotki lub agregatu wysokociśnieniowego równomiernąwarstwą, zachowując podane zużycie na m2.