LN - 5 / LN - 6 Masy asfaltowe z włóknami zbrojącymi

ln5-ln6 masy asfaltowe z wloknami zbrojacymi

Bezspoinowa powłoka jako gwarancja szczelnego dachu.
Wzmocniony włóknami celulozowymi i wzbogacony o dodatki uszlachetniające produkt przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych. Stosowany jest w układach jednowarstwowych (konserwacja) lub wielowarstwowych z wkładką wzmacniającą w postaci siatki. Remont dachu wykonany przy użyciu Fibered pozwala na obniżenie kosztów oraz rozłożenie ich w czasie poprzez przeprowadzenie remontu w etapach.

  • Renowacja pokryć dachowych wykonanych z papy, powłoki asfaltowej, membrany EPDM.
  • Hydroizolacje na podłożach betonowych oraz cementowych (ściany betonowe, fundamenty, wylewki, płyty konstrukcyjne).
Opakowaniawiadra 18.9 l
Warunki atmosferyczne suche podłoże, temperatura powyżej 15oC (zalecana)
Podłoża bitumy, beton, cegła, stal, blacha
Przygotowanie oczyszczenie i uszczelnienie podłoża
Narzędzia szczotka dekarska, pędzel
Zużycie • powierzchnia bitumiczna/papa: 0.8 – 1.2 l/m2
• powierzchnia betonowa/cegła: 1.0 – 1.2 l/m2
• powierzchnia stalowa/blacha: 0.4 – 0.8 l/m2
Czas schnięcia pyłosuchość po 24 – 48 h, pełna stabilizacja 2 – 4 tygodnie
Warianty • zbrojenie siatką (renowacja papy, układ wielowarstwowy)
Zabezpieczenie ochrona przed UV za pomocą powłoki LN-22
Czyszczenie narzędzi – rozpuszczalnikiem, rąk – pastą BHP
  • Wysokiej jakości asfalt upłynniony rozpuszczalnikiem.
  • Celulozowe włókna zbrojące.
  • Plastyczna kompensacja naprężeń.
  • Tworzą powłokę bezspoinową.
  • „Uparcie” przywierające do podłoża.